Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:48
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 788,00 7 463,00
-15,1%
9 787,00
31,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 464,00 290,00
-37,5%
400,00
37,9%
Zysk (strata) brutto 4 595,00 -216,00
---
1 412,00
---
Zysk (strata) netto 3 678,00 -704,00
---
1 399,00
---
Amortyzacja 273,00 224,00
-17,9%
228,00
1,8%
Aktywa 124 771,00 125 717,00
0,8%
127 190,00
1,2%
Kapitał własny 88 373,00 88 061,00
-0,4%
89 068,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,72 6,70
-0,4%
6,77
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 -0,05
---
0,11
---