Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 01:25
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 787,00 9 459,00
-3,4%
10 102,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 400,00 -31 332,00
---
581,00
---
Zysk (strata) brutto 1 412,00 -30 205,00
---
1 169,00
---
Zysk (strata) netto 1 399,00 -27 980,00
---
1 154,00
---
Amortyzacja 228,00 366,00
60,5%
231,00
-36,9%
Aktywa 127 190,00 93 100,00
-26,8%
92 905,00
-0,2%
Kapitał własny 89 068,00 58 229,00
-34,6%
59 383,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,77 4,43
-34,6%
4,52
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 -2,13
---
0,09
---