Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:02
kontakt
IPOPEMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 492,00 14 104,00
22,7%
21 120,00
49,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 537,00 4 571,00
80,2%
7 272,00
59,1%
Zysk (strata) brutto 2 539,00 4 357,00
71,6%
9 529,00
118,7%
Zysk (strata) netto 2 204,00 3 368,00
52,8%
7 567,00
124,7%
Amortyzacja 242,00 228,00
-5,8%
239,00
4,8%
Aktywa 212 171,00 327 007,00
54,1%
494 270,00
51,1%
Kapitał własny 56 854,00 60 222,00
5,9%
67 789,00
12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,90 2,01
6,0%
2,26
12,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,11
51,4%
0,25
125,9%