Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 11:46
kontakt
IPOPEMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 104,00 21 120,00
49,7%
19 722,00
-6,6%
11 982,00
-39,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 571,00 7 272,00
59,1%
4 155,00
-42,9%
1 154,00
-72,2%
Zysk (strata) brutto 4 357,00 9 529,00
118,7%
3 094,00
-67,5%
456,00
-85,3%
Zysk (strata) netto 3 368,00 7 567,00
124,7%
2 515,00
-66,8%
380,00
-84,9%
Amortyzacja 228,00 239,00
4,8%
209,00
-12,6%
219,00
4,8%
Aktywa 327 007,00 494 270,00
51,1%
546 217,00
10,5%
437 576,00
-19,9%
Kapitał własny 60 222,00 67 789,00
12,6%
70 304,00
3,7%
59 607,00
-15,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,01 2,26
12,5%
2,35
3,7%
1,99
-15,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,25
125,9%
0,08
-66,8%
0,01
-84,5%