Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 12:55
kontakt
EMONT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 468,00 2 935,00
-65,3%
6 061,00
106,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 103,00 -942,00
---
390,00
---
Zysk (strata) brutto 79,00 -970,00
---
381,00
---
Zysk (strata) netto 54,00 -804,00
---
322,00
---
Amortyzacja 97,00 -97,00
---
0,00
---
Aktywa 11 868,00 11 043,00
-7,0%
14 522,00
31,5%
Kapitał własny 3 850,00 3 046,00
-20,9%
3 368,00
10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,47
-20,8%
0,52
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,12
---
0,05
---