Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 18:41
kontakt
COGNOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 791,00 1 190,00
-82,5%
862,00
-27,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 058,00 -162,00
---
4 778,00
---
Zysk (strata) brutto 19 476,00 -707,00
---
4 626,00
---
Zysk (strata) netto 22 936,00 -719,00
---
4 668,00
---
Amortyzacja 140,00 72,00
-48,6%
71,00
-1,4%
Aktywa 469 135,00 466 974,00
-0,5%
474 720,00
1,7%
Kapitał własny 447 009,00 446 290,00
-0,2%
450 958,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,61 3,60
-0,2%
3,64
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 -0,01
---
0,04
---