Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:04
kontakt
COGNOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 349,00 1 349,00
0,0%
6 791,00
403,4%
1 190,00
-82,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 727,00 -2 727,00
---
20 058,00
---
-162,00
---
Zysk (strata) brutto -3 160,00 -3 160,00
---
19 476,00
---
-707,00
---
Zysk (strata) netto -3 055,00 -3 055,00
---
22 936,00
---
-719,00
---
Amortyzacja 176,00 176,00
0,0%
140,00
-20,5%
72,00
-48,6%
Aktywa 445 549,00 445 549,00
0,0%
469 135,00
5,3%
466 974,00
-0,5%
Kapitał własny 424 073,00 424 073,00
0,0%
447 009,00
5,4%
446 290,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,42 3,42
0,0%
3,61
5,4%
3,60
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,18
---
-0,01
---