Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:51
kontakt
WIKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 738,00 709,00
-3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 284,00 381,00
-95,4%
Zysk (strata) brutto 7 905,00 204,00
-97,4%
Zysk (strata) netto 7 293,00 204,00
-97,2%
Amortyzacja 38,00 38,00
0,0%
Aktywa 60 833,00 60 185,00
-1,1%
Kapitał własny 40 624,00 40 827,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,03 2,07
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,01
-97,3%