Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 01:47
kontakt
WIKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 709,00 607,00
-14,4%
22 270,00
3 568,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 381,00 457,00
19,9%
7 496,00
1 540,3%
Zysk (strata) brutto 204,00 226,00
10,8%
6 670,00
2 851,3%
Zysk (strata) netto 204,00 248,00
21,6%
2 129,00
758,5%
Amortyzacja 38,00 44,00
15,8%
15,00
-65,9%
Aktywa 60 185,00 91 750,00
52,4%
101 602,00
10,7%
Kapitał własny 40 827,00 41 075,00
0,6%
43 203,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,07 2,08
0,6%
2,19
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
30,0%
0,11
730,8%