Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 09:56
kontakt
PGSSOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 177,00 38 693,00
16,6%
43 363,00
12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 501,00 6 232,00
13,3%
10 661,00
71,1%
Zysk (strata) brutto 4 990,00 6 607,00
32,4%
8 655,00
31,0%
Zysk (strata) netto 4 805,00 6 158,00
28,2%
8 142,00
32,2%
Amortyzacja 442,00 413,00
-6,6%
408,00
-1,2%
Aktywa 64 091,00 65 766,00
2,6%
83 114,00
26,4%
Kapitał własny 51 983,00 58 141,00
11,8%
66 283,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,84 2,06
11,9%
2,34
14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,22
28,2%
0,29
32,1%