Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.21, godz. 10:15
kontakt
VINDEXUS
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 787,00 21 893,00
-3,9%
20 980,00
-4,2%
21 971,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 268,00 5 743,00
-21,0%
1 513,00
-73,7%
845,00
-44,2%
Zysk (strata) brutto 4 020,00 19 685,00
389,7%
14 655,00
-25,6%
12 506,00
-14,7%
Zysk (strata) netto 2 976,00 15 624,00
425,0%
10 564,00
-32,4%
9 201,00
-12,9%
Amortyzacja 211,00 379,00
79,6%
579,00
52,8%
655,00
13,1%
Aktywa 266 013,00 269 772,00
1,4%
295 883,00
9,7%
311 433,00
5,3%
Kapitał własny 147 803,00 157 124,00
6,3%
164 399,00
4,6%
172 397,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,75 13,50
5,9%
14,08
4,3%
14,76
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 1,34
422,2%
0,90
-32,6%
0,79
-12,8%