Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 20:49
kontakt
VINDEXUS
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 553,00 17 980,00
15,6%
29 165,00
62,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 209,00 8 222,00
32,4%
10 668,00
29,7%
Zysk (strata) brutto 3 901,00 7 362,00
88,7%
8 738,00
18,7%
Zysk (strata) netto 1 039,00 6 778,00
552,4%
9 235,00
36,2%
Amortyzacja 184,00 195,00
6,0%
192,00
-1,5%
Aktywa 293 702,00 302 614,00
3,0%
314 711,00
4,0%
Kapitał własny 191 048,00 197 826,00
3,5%
205 723,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,36 16,94
3,5%
17,61
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,58
551,7%
0,79
36,4%