Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 20:41
kontakt
VINDEXUS
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 978,00 23 463,00
6,8%
27 670,00
17,9%
47 145,00
70,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 394,00 10 919,00
5,1%
4 797,00
-56,1%
18 890,00
293,8%
Zysk (strata) brutto 7 792,00 8 249,00
5,9%
1 752,00
-78,8%
16 100,00
818,9%
Zysk (strata) netto 7 817,00 8 033,00
2,8%
1 748,00
-78,2%
16 013,00
816,1%
Amortyzacja 162,00 259,00
59,9%
329,00
27,0%
387,00
17,6%
Aktywa 261 510,00 288 421,00
10,3%
287 025,00
-0,5%
314 711,00
9,6%
Kapitał własny 166 611,00 181 508,00
8,9%
188 446,00
3,8%
205 723,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,37 15,59
8,5%
16,13
3,5%
17,61
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,69
2,4%
0,15
-78,3%
1,37
814,0%