Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 01:15
kontakt
VINDEXUS
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 225,00 11 326,00
10,8%
11 449,00
1,1%
14 575,00
27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 596,00 2 386,00
-8,1%
117,00
-95,1%
2 325,00
1 887,2%
Zysk (strata) brutto 6 123,00 -1 035,00
---
6 640,00
---
12 917,00
94,5%
Zysk (strata) netto 4 969,00 -1 160,00
---
4 711,00
---
10 236,00
117,3%
Amortyzacja 162,00 259,00
59,9%
329,00
27,0%
320,00
-2,7%
Aktywa 263 971,00 281 623,00
6,7%
308 315,00
9,5%
325 725,00
5,6%
Kapitał własny 146 061,00 152 349,00
4,3%
169 110,00
11,0%
181 295,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,60 13,09
3,9%
14,48
10,6%
15,52
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 -0,10
---
0,40
---
0,88
117,4%