Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:43
kontakt
VINDEXUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 193,00 5 750,00
10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38,00 547,00
1 339,5%
Zysk (strata) brutto 5 586,00 5 474,00
-2,0%
Zysk (strata) netto 3 898,00 4 060,00
4,2%
Amortyzacja 170,00 165,00
-2,9%
Aktywa 308 315,00 318 502,00
3,3%
Kapitał własny 169 110,00 171 967,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,48 14,72
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,35
4,2%