Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:04
kontakt
VINDEXUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 750,00 5 572,00
-3,1%
6 539,00
17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 547,00 181,00
-66,9%
1 098,00
506,6%
Zysk (strata) brutto 5 474,00 392,00
-92,8%
7 462,00
1 803,6%
Zysk (strata) netto 4 060,00 430,00
-89,4%
5 952,00
1 284,2%
Amortyzacja 165,00 161,00
-2,4%
162,00
0,6%
Aktywa 318 502,00 311 433,00
-2,2%
320 902,00
3,0%
Kapitał własny 171 967,00 172 397,00
0,3%
178 349,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,72 14,76
0,3%
15,27
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,04
-89,4%
0,51
1 278,4%