Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:12
kontakt
INTERNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 534,00 31 414,00
10,1%
31 387,00
-0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 326,00 2 086,00
539,9%
827,00
-60,4%
Zysk (strata) brutto 199,00 3 265,00
1 540,7%
716,00
-78,1%
Zysk (strata) netto 124,00 2 581,00
1 981,5%
572,00
-77,8%
Amortyzacja 273,00 296,00
8,4%
314,00
6,1%
Aktywa 46 124,00 47 742,00
3,5%
51 325,00
7,5%
Kapitał własny 17 227,00 19 578,00
13,6%
20 368,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19 2,49
13,6%
2,59
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,33
1 950,0%
0,07
-77,7%