Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 01:42
kontakt
PEPCO
Kwartalne skonsolidowane
 2023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 4 590 817,00 4 614 594,00
0,5%
Kapitał własny 1 157 145,00 1 157 145,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,01 2,01
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---