Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.18, godz. 02:55
kontakt
READGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 502,00 465,00
-7,4%
927,00
99,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -95,00 -277,00
---
92,00
---
Zysk (strata) brutto -94,00 -277,00
---
92,00
---
Zysk (strata) netto -94,00 -277,00
---
92,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 971,00 14 618,00
-8,5%
14 589,00
-0,2%
Kapitał własny 3 203,00 2 870,00
-10,4%
2 962,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,24
-10,7%
0,25
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,01
---