Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 19:02
kontakt
READGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 927,00 2 138,00
130,6%
594,00
-72,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 92,00 847,00
820,7%
-108,00
---
Zysk (strata) brutto 92,00 846,00
819,6%
-108,00
---
Zysk (strata) netto 92,00 793,00
762,0%
-108,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 589,00 14 721,00
0,9%
15 227,00
3,4%
Kapitał własny 2 962,00 3 038,00
2,6%
3 350,00
10,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,26
2,8%
0,28
10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,07
737,5%
-0,01
---