Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 12:01
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 514 445,00 1 621 654,00
7,1%
1 813 289,00
11,8%
1 702 003,00
-6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 289,00 -89 415,00
---
18 094,00
---
10 345,00
-42,8%
Zysk (strata) brutto -74 859,00 -2 912 085,00
---
20 852,00
---
416 555,00
1 897,7%
Zysk (strata) netto -88 468,00 -2 894 621,00
---
45 140,00
---
461 543,00
922,5%
Amortyzacja 1 295,00 1 379,00
6,5%
1 752,00
27,0%
1 666,00
-4,9%
Aktywa 24 619 762,00 19 494 521,00
-20,8%
20 282 478,00
4,0%
20 337 610,00
0,3%
Kapitał własny 13 003 083,00 10 127 472,00
-22,1%
10 214 512,00
0,9%
10 699 796,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,46 22,94
-22,1%
23,14
0,9%
24,24
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -6,56
---
0,10
---
1,05
925,5%