Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:32
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 617 272,00 1 433 989,00
-11,3%
1 514 445,00
5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 862,00 -50 543,00
---
-35 289,00
---
Zysk (strata) brutto -36 557,00 -374 158,00
---
-74 859,00
---
Zysk (strata) netto 13 538,00 -387 199,00
---
-88 468,00
---
Amortyzacja 1 195,00 1 267,00
6,0%
1 295,00
2,2%
Aktywa 23 621 078,00 24 189 619,00
2,4%
24 619 762,00
1,8%
Kapitał własny 13 506 928,00 13 083 235,00
-3,1%
13 003 083,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,60 29,64
-3,1%
29,46
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,88
---
-0,20
---