Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:25
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 433 989,00 1 514 445,00
5,6%
1 621 654,00
7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -50 543,00 -35 289,00
---
-89 415,00
---
Zysk (strata) brutto -374 158,00 -74 859,00
---
-2 912 085,00
---
Zysk (strata) netto -387 199,00 -88 468,00
---
-2 894 621,00
---
Amortyzacja 1 267,00 1 295,00
2,2%
1 379,00
6,5%
Aktywa 24 189 619,00 24 619 762,00
1,8%
19 494 521,00
-20,8%
Kapitał własny 13 083 235,00 13 003 083,00
-0,6%
10 127 472,00
-22,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,64 29,46
-0,6%
22,94
-22,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,88 -0,20
---
-6,56
---