Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:54
kontakt
ATREM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 131,00 34 573,00
114,3%
16 732,00
-51,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -331,00 564,00
---
-907,00
---
Zysk (strata) brutto -478,00 414,00
---
-1 274,00
---
Zysk (strata) netto 124,00 2 190,00
1 666,1%
-1 675,00
---
Amortyzacja 436,00 604,00
38,5%
593,00
-1,8%
Aktywa 64 094,00 80 514,00
25,6%
87 107,00
8,2%
Kapitał własny 29 798,00 31 988,00
7,3%
30 313,00
-5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,23 3,47
7,4%
3,28
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,24
1 723,1%
-0,18
---