Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:54
kontakt
MIRBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 192 805,00 220 991,00
14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 148,00 8 722,00
-14,1%
Zysk (strata) brutto 7 139,00 6 561,00
-8,1%
Zysk (strata) netto 5 746,00 5 339,00
-7,1%
Amortyzacja 1 434,00 1 555,00
8,4%
Aktywa 780 353,00 824 217,00
5,6%
Kapitał własny 281 529,00 288 704,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,07 3,15
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-7,9%