Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:51
kontakt
MIRBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 136 316,00 192 805,00
41,4%
220 991,00
14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 447,00 10 148,00
86,3%
8 722,00
-14,1%
Zysk (strata) brutto 3 437,00 7 139,00
107,7%
6 561,00
-8,1%
Zysk (strata) netto 2 736,00 5 746,00
110,0%
5 339,00
-7,1%
Amortyzacja 1 143,00 1 434,00
25,5%
1 555,00
8,4%
Aktywa 697 456,00 780 353,00
11,9%
824 217,00
5,6%
Kapitał własny 277 619,00 281 529,00
1,4%
288 704,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,03 3,07
1,4%
3,15
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,06
110,0%
0,06
-7,9%