Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:13
kontakt
SUNTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 263,00 5 708,00
74,9%
6 537,00
14,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -184,00 1 135,00
---
1 561,00
37,5%
Zysk (strata) brutto 171,00 116,00
-32,2%
1 983,00
1 609,5%
Zysk (strata) netto 171,00 116,00
-32,2%
1 783,00
1 437,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
282,00
---
Aktywa 7 166,00 8 149,00
13,7%
9 884,00
21,3%
Kapitał własny 5 364,00 5 480,00
2,2%
7 263,00
32,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
2,1%
0,46
32,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-36,4%
0,11
1 500,0%