Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 01:02
kontakt
TRANSPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 360,00 4 493,00
33,7%
4 460,00
-0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27,00 263,00
874,1%
662,00
151,7%
Zysk (strata) brutto -105,00 169,00
---
743,00
339,6%
Zysk (strata) netto -148,00 16,00
---
585,00
3 556,2%
Amortyzacja 1 106,00 1 164,00
5,2%
1 161,00
-0,3%
Aktywa 120 615,00 122 092,00
1,2%
105 818,00
-13,3%
Kapitał własny 88 332,00 86 312,00
-2,3%
86 897,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,87 3,78
-2,3%
3,80
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,03
2 500,0%