Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:06
kontakt
TRANSPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 292,00 3 360,00
2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 455,00 27,00
-94,1%
Zysk (strata) brutto 2 732,00 -105,00
---
Zysk (strata) netto 2 607,00 -148,00
---
Amortyzacja 1 129,00 1 106,00
-2,0%
Aktywa 120 908,00 120 615,00
-0,2%
Kapitał własny 88 481,00 88 332,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,87 3,87
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 -0,01
---