Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 08:40
kontakt
MILKPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 448,00 6 156,00
-4,5%
6 031,00
-2,0%
6 160,00
2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 226,00 -7,00
---
-125,00
---
-183,00
---
Zysk (strata) brutto 249,00 -24,00
---
-150,00
---
-155,00
---
Zysk (strata) netto 245,00 -24,00
---
-150,00
---
-124,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 168,00 6 906,00
-3,7%
6 767,00
-2,0%
6 703,00
-0,9%
Kapitał własny 2 988,00 2 964,00
-0,8%
2 814,00
-5,1%
2 690,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,25
-0,8%
0,24
-5,2%
0,23
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
-0,01
---
-0,01
---