Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 22:56
kontakt
CORMAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 616,00 14 126,00
64,0%
11 093,00
-21,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -986,00 -1 904,00
---
-351,00
---
Zysk (strata) brutto 7 768,00 -3 914,00
---
-121,00
---
Zysk (strata) netto 7 768,00 -4 005,00
---
-121,00
---
Amortyzacja 1 013,00 1 019,00
0,6%
813,00
-20,2%
Aktywa 97 826,00 106 594,00
9,0%
107 169,00
0,5%
Kapitał własny 61 059,00 64 194,00
5,1%
64 648,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,76
5,1%
0,77
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,05
---
-0,00
---