Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:53
kontakt
SELENAFM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 165 810,00 254 332,00
53,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 222,00 33 398,00
93,9%
Zysk (strata) brutto 17 769,00 30 527,00
71,8%
Zysk (strata) netto 17 759,00 28 110,00
58,3%
Amortyzacja 1 160,00 1 412,00
21,7%
Aktywa 612 144,00 634 382,00
3,6%
Kapitał własny 378 683,00 405 792,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,58 17,77
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 1,23
58,2%