Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 06:16
kontakt
ROCCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16,00 48,00
200,0%
58,00
20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -151,00 -38,00
---
-44,00
---
Zysk (strata) brutto -151,00 -38,00
---
-68,00
---
Zysk (strata) netto -151,00 -38,00
---
-68,00
---
Amortyzacja 43,00 21,00
-51,2%
21,00
0,0%
Aktywa 2 630,00 2 594,00
-1,4%
2 524,00
-2,7%
Kapitał własny 1 253,00 1 215,00
-3,0%
1 147,00
-5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-3,3%
0,11
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,01
---