Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.03, godz. 22:43
kontakt
UNIMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 529,00 2 866,00
13,3%
3 791,00
32,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 99,00 -741,00
---
-589,00
---
Zysk (strata) brutto 102,00 -838,00
---
-597,00
---
Zysk (strata) netto 453,00 -444,00
---
-493,00
---
Amortyzacja 147,00 145,00
-1,4%
137,00
-5,5%
Aktywa 17 371,00 17 354,00
-0,1%
16 856,00
-2,9%
Kapitał własny 12 016,00 11 572,00
-3,7%
11 664,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,39 4,23
-3,7%
4,26
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,16
---
-0,18
---