Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 17:29
kontakt
UNIMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 093,00 5 923,00
-16,5%
4 612,00
-22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -271,00 317,00
---
-149,00
---
Zysk (strata) brutto -287,00 267,00
---
-152,00
---
Zysk (strata) netto -131,00 97,00
---
-247,00
---
Amortyzacja 234,00 224,00
-4,3%
172,00
-23,2%
Aktywa 24 949,00 18 879,00
-24,3%
20 138,00
6,7%
Kapitał własny 12 047,00 12 144,00
0,8%
11 897,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,40 4,44
0,8%
4,35
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,04
---
-0,09
---