Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:05
kontakt
QUERCUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 165,00 25 331,00
92,4%
13 683,00
-46,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 991,00 11 096,00
457,3%
1 594,00
-85,6%
Zysk (strata) brutto 3 415,00 11 705,00
242,8%
3 665,00
-68,7%
Zysk (strata) netto 2 831,00 9 559,00
237,7%
3 117,00
-67,4%
Amortyzacja 161,00 167,00
3,7%
153,00
-8,4%
Aktywa 91 711,00 90 173,00
-1,7%
114 151,00
26,6%
Kapitał własny 69 970,00 59 974,00
-14,3%
86 188,00
43,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,22 1,05
-14,3%
1,42
35,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,17
240,8%
0,05
-69,5%