Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:59
kontakt
PHARMENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 766,00 2 056,00
-25,7%
2 056,00
0,0%
3 216,00
56,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 69,00 -1 345,00
---
-1 345,00
---
92,00
---
Zysk (strata) brutto 371,00 -1 499,00
---
-1 499,00
---
53,00
---
Zysk (strata) netto 254,00 -1 182,00
---
-1 182,00
---
-273,00
---
Amortyzacja 124,00 140,00
12,9%
140,00
0,0%
131,00
-6,4%
Aktywa 55 014,00 55 712,00
1,3%
55 712,00
0,0%
56 662,00
1,7%
Kapitał własny 48 220,00 47 038,00
-2,5%
47 038,00
0,0%
46 765,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,39 4,28
-2,5%
4,28
0,0%
4,26
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,11
---
-0,11
---
-0,02
---