Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 09:16
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 423,00 23 423,00
0,0%
20 945,00
-10,6%
18 997,00
-9,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 272,00 1 272,00
0,0%
1 448,00
13,8%
999,00
-31,0%
Zysk (strata) brutto 1 263,00 1 263,00
0,0%
1 405,00
11,2%
1 079,00
-23,2%
Zysk (strata) netto 1 163,00 1 163,00
0,0%
939,00
-19,3%
805,00
-14,3%
Amortyzacja 804,00 804,00
0,0%
811,00
0,9%
800,00
-1,4%
Aktywa 66 882,00 66 882,00
0,0%
67 146,00
0,4%
66 630,00
-0,8%
Kapitał własny 37 928,00 37 928,00
0,0%
38 793,00
2,3%
39 576,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 43,30 43,30
0,0%
44,28
2,3%
45,18
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,33 1,33
0,0%
1,07
-19,3%
0,92
-14,3%