Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:29
kontakt
MINERAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 308,00 1 384,00
-40,0%
3 186,00
130,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 172,00 85,00
-50,6%
176,00
107,1%
Zysk (strata) brutto 167,00 92,00
-44,9%
186,00
102,2%
Zysk (strata) netto 126,00 65,00
-48,4%
151,00
132,3%
Amortyzacja 28,00 29,00
3,6%
27,00
-6,9%
Aktywa 3 791,00 2 898,00
-23,6%
3 482,00
20,2%
Kapitał własny 1 279,00 1 344,00
5,1%
1 495,00
11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,30
5,2%
0,34
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-46,4%
0,03
126,7%