Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:15
kontakt
MINERAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 384,00 3 186,00
130,2%
1 893,00
-40,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 85,00 176,00
107,1%
19,00
-89,2%
Zysk (strata) brutto 92,00 186,00
102,2%
18,00
-90,3%
Zysk (strata) netto 65,00 151,00
132,3%
12,00
-92,1%
Amortyzacja 29,00 27,00
-6,9%
30,00
11,1%
Aktywa 2 898,00 3 480,00
20,1%
2 871,00
-17,5%
Kapitał własny 1 344,00 1 493,00
11,1%
1 505,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,34
11,1%
0,34
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
126,7%
0,00
-91,2%