Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 19:48
kontakt
MINERAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 132,00 2 308,00
8,3%
1 384,00
-40,0%
3 186,00
130,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 232,00 172,00
-25,9%
85,00
-50,6%
176,00
107,1%
Zysk (strata) brutto 243,00 167,00
-31,3%
92,00
-44,9%
186,00
102,2%
Zysk (strata) netto 193,00 126,00
-34,7%
65,00
-48,4%
151,00
132,3%
Amortyzacja 0,00 28,00
---
29,00
3,6%
27,00
-6,9%
Aktywa 2 855,00 3 791,00
32,8%
2 898,00
-23,6%
3 482,00
20,2%
Kapitał własny 1 183,00 1 279,00
8,1%
1 344,00
5,1%
1 495,00
11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,29
8,2%
0,30
5,2%
0,34
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-36,4%
0,02
-46,4%
0,03
126,7%