Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 06:52
kontakt
SONEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 681,00 24 932,00
-2,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 256,00 3 222,00
-24,3%
Zysk (strata) brutto 3 959,00 3 199,00
-19,2%
Zysk (strata) netto 3 738,00 2 784,00
-25,5%
Amortyzacja 1 601,00 1 675,00
4,6%
Aktywa 114 125,00 109 684,00
-3,9%
Kapitał własny 85 336,00 88 120,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,10 6,29
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,20
-25,5%