Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:28
kontakt
SONEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 932,00 28 131,00
12,8%
25 401,00
-9,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 222,00 2 345,00
-27,2%
4 021,00
71,5%
Zysk (strata) brutto 3 199,00 2 323,00
-27,4%
5 290,00
127,7%
Zysk (strata) netto 2 784,00 2 339,00
-16,0%
4 860,00
107,8%
Amortyzacja 1 675,00 1 701,00
1,6%
1 799,00
5,8%
Aktywa 109 684,00 114 541,00
4,4%
123 985,00
8,2%
Kapitał własny 88 120,00 90 459,00
2,7%
95 319,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,29 6,46
2,7%
6,81
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,17
-16,1%
0,35
107,8%