Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:23
kontakt
VERBICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 063,00 1 491,00
40,3%
1 101,00
-26,2%
3 325,00
202,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -350,00 -59,00
---
-437,00
---
344,00
---
Zysk (strata) brutto 4 672,00 -86,00
---
-477,00
---
326,00
---
Zysk (strata) netto 4 672,00 -86,00
---
-477,00
---
326,00
---
Amortyzacja 96,00 87,00
-9,4%
109,00
25,3%
110,00
0,9%
Aktywa 16 662,00 16 814,00
0,9%
16 388,00
-2,5%
16 668,00
1,7%
Kapitał własny 11 306,00 11 220,00
-0,8%
10 846,00
-3,3%
11 127,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,41 1,40
-0,8%
1,35
-3,3%
1,39
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 -0,01
---
-0,06
---
0,04
---