Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:30
kontakt
VERBICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 101,00 3 325,00
202,0%
3 123,00
-6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -437,00 344,00
---
477,00
38,7%
Zysk (strata) brutto -477,00 326,00
---
461,00
41,4%
Zysk (strata) netto -477,00 326,00
---
461,00
41,4%
Amortyzacja 109,00 110,00
0,9%
85,00
-22,7%
Aktywa 16 388,00 16 771,00
2,3%
17 497,00
4,3%
Kapitał własny 10 846,00 11 188,00
3,2%
11 649,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,35 1,39
3,1%
1,45
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,04
---
0,06
39,0%