Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:13
kontakt
VERBICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 491,00 1 101,00
-26,2%
3 325,00
202,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -59,00 -437,00
---
344,00
---
Zysk (strata) brutto -86,00 -477,00
---
326,00
---
Zysk (strata) netto -86,00 -477,00
---
326,00
---
Amortyzacja 87,00 109,00
25,3%
110,00
0,9%
Aktywa 16 814,00 16 388,00
-2,5%
16 668,00
1,7%
Kapitał własny 11 220,00 10 846,00
-3,3%
11 127,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,40 1,35
-3,3%
1,39
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,06
---
0,04
---