Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:37
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 382 392,00 405 561,00
6,1%
521 127,00
28,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 600,00 -1 601,00
---
28 416,00
---
Zysk (strata) brutto -13 563,00 6 636,00
---
31 294,00
371,6%
Zysk (strata) netto -12 820,00 8 830,00
---
25 207,00
185,5%
Amortyzacja 34 776,00 35 812,00
3,0%
35 255,00
-1,6%
Aktywa 9 879 289,00 9 845 542,00
-0,3%
9 886 469,00
0,4%
Kapitał własny 4 913 843,00 4 909 166,00
-0,1%
4 927 675,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,54 49,49
-0,1%
49,68
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,09
---
0,25
185,4%