Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 02:04
kontakt
XPLUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 822,00 14 235,00
61,4%
10 019,00
-29,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 836,00 5 191,00
182,7%
2 117,00
-59,2%
Zysk (strata) brutto 1 583,00 5 119,00
223,4%
2 280,00
-55,5%
Zysk (strata) netto 1 324,00 4 149,00
213,4%
1 834,00
-55,8%
Amortyzacja 288,00 340,00
18,1%
378,00
11,2%
Aktywa 17 812,00 23 838,00
33,8%
24 594,00
3,2%
Kapitał własny 11 064,00 15 682,00
41,7%
17 517,00
11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,23
42,1%
0,26
11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,06
210,0%
0,03
-56,5%