Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:53
kontakt
WOJAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 165,00 60 298,00
50,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 083,00 -2 106,00
---
Zysk (strata) brutto -5 169,00 -3 071,00
---
Zysk (strata) netto -4 380,00 -2 943,00
---
Amortyzacja 6 444,00 6 073,00
-5,8%
Aktywa 222 971,00 235 820,00
5,8%
Kapitał własny 74 111,00 71 168,00
-4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,85 5,61
-4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,35 -0,23
---