Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:13
kontakt
PRAGMAINK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 606,00 927,00
53,0%
582,00
-37,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -391,00 -487,00
---
-107,00
---
Zysk (strata) brutto -2 082,00 2 958,00
---
-463,00
---
Zysk (strata) netto -1 878,00 3 597,00
---
-399,00
---
Amortyzacja 137,00 144,00
5,1%
141,00
-2,1%
Aktywa 82 976,00 73 150,00
-11,8%
49 288,00
-32,6%
Kapitał własny 32 257,00 35 854,00
11,2%
35 455,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,77 9,74
11,1%
9,64
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,51 0,98
---
-0,11
---