Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.23, godz. 22:38
kontakt
PRAGMAINK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 548,00 707,00
-54,3%
606,00
-14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -237,00 2 457,00
---
-391,00
---
Zysk (strata) brutto -1 311,00 1 856,00
---
-2 082,00
---
Zysk (strata) netto -1 060,00 1 849,00
---
-1 878,00
---
Amortyzacja 187,00 137,00
-26,7%
137,00
0,0%
Aktywa 92 694,00 87 651,00
-5,4%
82 976,00
-5,3%
Kapitał własny 32 286,00 34 136,00
5,7%
32 257,00
-5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,77 9,28
5,7%
8,77
-5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 0,50
---
-0,51
---