Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:47
kontakt
PRAGMAINK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 707,00 606,00
-14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 457,00 -391,00
---
Zysk (strata) brutto 1 856,00 -2 082,00
---
Zysk (strata) netto 1 849,00 -1 878,00
---
Amortyzacja 137,00 137,00
0,0%
Aktywa 87 651,00 82 976,00
-5,3%
Kapitał własny 34 136,00 32 257,00
-5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,28 8,77
-5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 -0,51
---