Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 05:21
kontakt
UNIBEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 296 569,00 310 970,00
4,9%
314 971,00
1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 069,00 15 904,00
97,1%
15 078,00
-5,2%
Zysk (strata) brutto 6 554,00 12 869,00
96,4%
13 844,00
7,6%
Zysk (strata) netto 5 262,00 9 945,00
89,0%
9 542,00
-4,1%
Amortyzacja 2 725,00 2 904,00
6,6%
3 216,00
10,7%
Aktywa 790 933,00 846 053,00
7,0%
797 556,00
-5,7%
Kapitał własny 196 883,00 197 833,00
0,5%
206 553,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,61 5,64
0,5%
5,89
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,28
89,3%
0,27
-4,2%