Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.22, godz. 13:02
kontakt
SAKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 194,00 693,00
257,2%
648,00
-6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5,00 412,00
8 140,0%
478,00
16,0%
Zysk (strata) brutto 2,00 412,00
20 500,0%
476,00
15,5%
Zysk (strata) netto 2,00 413,00
20 550,0%
421,00
1,9%
Amortyzacja 38,00 32,00
-15,8%
32,00
0,0%
Aktywa 4 196,00 4 394,00
4,7%
4 678,00
6,5%
Kapitał własny 2 948,00 3 361,00
14,0%
3 782,00
12,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,14
13,9%
0,16
12,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
---
0,02
0,0%