Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 12:02
kontakt
SAKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 418,00 194,00
-53,6%
693,00
257,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 138,00 5,00
-96,4%
412,00
8 140,0%
Zysk (strata) brutto 135,00 2,00
-98,5%
412,00
20 500,0%
Zysk (strata) netto 135,00 2,00
-98,5%
413,00
20 550,0%
Amortyzacja 42,00 38,00
-9,5%
32,00
-15,8%
Aktywa 4 374,00 4 196,00
-4,1%
4 394,00
4,7%
Kapitał własny 2 946,00 2 948,00
0,1%
3 361,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
0,0%
0,14
13,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,02
---