Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 14:58
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 978,00 1 798,00
83,8%
1 009,00
-43,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -307,00 441,00
---
-228,00
---
Zysk (strata) brutto -346,00 289,00
---
-281,00
---
Zysk (strata) netto -346,00 289,00
---
-281,00
---
Amortyzacja -2,00 3,00
---
0,00
---
Aktywa 8 331,00 8 264,00
-0,8%
7 680,00
-7,1%
Kapitał własny -46 471,00 -46 182,00
---
-46 463,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,86 -1,85
---
-1,86
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
-0,01
---