Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 06:57
kontakt
CYFRPLSAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 587 800,00 594 800,00
1,2%
628 900,00
5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 102 200,00 121 400,00
18,8%
124 800,00
2,8%
Zysk (strata) brutto 155 400,00 120 800,00
-22,3%
127 600,00
5,6%
Zysk (strata) netto 137 100,00 97 500,00
-28,9%
99 800,00
2,4%
Amortyzacja 42 400,00 44 700,00
5,4%
44 900,00
0,4%
Aktywa 15 653 600,00 15 742 800,00
0,6%
15 575 900,00
-1,1%
Kapitał własny 11 352 500,00 10 810 300,00
-4,8%
10 910 700,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,75 16,90
-4,8%
17,06
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,15
-29,0%
0,16
2,6%