Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:33
kontakt
CYFRPLSAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 594 800,00 628 900,00
5,7%
618 500,00
-1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 121 400,00 124 800,00
2,8%
126 700,00
1,5%
Zysk (strata) brutto 120 800,00 127 600,00
5,6%
123 700,00
-3,1%
Zysk (strata) netto 97 500,00 99 800,00
2,4%
-14 700,00
---
Amortyzacja 44 700,00 44 900,00
0,4%
45 200,00
0,7%
Aktywa 15 742 800,00 15 575 900,00
-1,1%
15 250 000,00
-2,1%
Kapitał własny 10 810 300,00 10 910 700,00
0,9%
10 898 700,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,90 17,06
0,9%
17,04
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,16
2,6%
-0,02
---