Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 18:47
kontakt
SKYLINE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16,00 18,00
12,5%
18,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 618,00 2 699,00
336,7%
531,00
-80,3%
Zysk (strata) brutto -239,00 1 085,00
---
587,00
-45,9%
Zysk (strata) netto -239,00 947,00
---
587,00
-38,0%
Amortyzacja -62,00 78,00
---
-8,00
---
Aktywa 28 625,00 30 167,00
5,4%
27 590,00
-8,5%
Kapitał własny 24 011,00 24 958,00
3,9%
25 545,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,07
3,9%
1,10
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,04
---
0,02
-39,0%