Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:06
kontakt
SKYLINE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18,00 16,00
-11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 201,00 618,00
---
Zysk (strata) brutto -1 148,00 -239,00
---
Zysk (strata) netto -1 148,00 -239,00
---
Amortyzacja 11,00 -62,00
---
Aktywa 28 450,00 28 625,00
0,6%
Kapitał własny 24 250,00 24 011,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,03
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,01
---