Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 19:34
kontakt
SKYLINE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14,00 18,00
28,6%
16,00
-11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 530,00 -1 201,00
---
618,00
---
Zysk (strata) brutto -3 479,00 -1 148,00
---
-239,00
---
Zysk (strata) netto -3 479,00 -1 148,00
---
-239,00
---
Amortyzacja 16,00 11,00
-31,2%
-62,00
---
Aktywa 29 629,00 28 450,00
-4,0%
28 625,00
0,6%
Kapitał własny 25 398,00 24 250,00
-4,5%
24 011,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,04
-4,5%
1,03
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,05
---
-0,01
---