Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:39
kontakt
ALUMAST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 258,00 3 241,00
43,5%
2 855,00
-11,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 67,00 47,00
-29,9%
-616,00
---
Zysk (strata) brutto 35,00 28,00
-20,0%
-634,00
---
Zysk (strata) netto 47,00 20,00
-57,4%
-566,00
---
Amortyzacja 270,00 144,00
-46,7%
213,00
47,9%
Aktywa 15 310,00 15 912,00
3,9%
15 144,00
-4,8%
Kapitał własny 7 583,00 7 604,00
0,3%
7 037,00
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,96
0,3%
0,89
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-50,0%
-0,07
---