Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:40
kontakt
ALUMAST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 833,00 2 258,00
23,2%
3 241,00
43,5%
2 855,00
-11,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -65,00 67,00
---
47,00
-29,9%
-616,00
---
Zysk (strata) brutto -96,00 35,00
---
28,00
-20,0%
-634,00
---
Zysk (strata) netto -99,00 47,00
---
20,00
-57,4%
-566,00
---
Amortyzacja 0,00 270,00
---
144,00
-46,7%
213,00
47,9%
Aktywa 14 558,00 15 310,00
5,2%
15 912,00
3,9%
15 144,00
-4,8%
Kapitał własny 7 536,00 7 583,00
0,6%
7 604,00
0,3%
7 037,00
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,96
0,6%
0,96
0,3%
0,89
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,00
-50,0%
-0,07
---