Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 14:10
kontakt
TRAKCJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 175 045,00 167 981,00
-4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 272,00 -5 043,00
---
Zysk (strata) brutto -10 937,00 -10 008,00
---
Zysk (strata) netto -9 817,00 -8 749,00
---
Amortyzacja 4 886,00 4 785,00
-2,1%
Aktywa 1 192 009,00 1 175 135,00
-1,4%
Kapitał własny 327 045,00 318 286,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,78 3,68
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,10
---