Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:33
kontakt
KREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 816,00 22 194,00
-10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 067,00 2 247,00
-44,8%
Zysk (strata) brutto 3 799,00 1 879,00
-50,5%
Zysk (strata) netto 3 330,00 1 785,00
-46,4%
Amortyzacja 3 257,00 3 258,00
0,0%
Aktywa 219 133,00 218 906,00
-0,1%
Kapitał własny 102 919,00 104 704,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,93 6,03
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,10
-46,4%