Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:42
kontakt
KREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 443,00 24 816,00
5,9%
22 194,00
-10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 602,00 4 067,00
56,3%
2 247,00
-44,8%
Zysk (strata) brutto 2 648,00 3 799,00
43,5%
1 879,00
-50,5%
Zysk (strata) netto 2 240,00 3 330,00
48,7%
1 785,00
-46,4%
Amortyzacja 3 273,00 3 257,00
-0,5%
3 258,00
0,0%
Aktywa 219 157,00 219 133,00
-0,0%
218 906,00
-0,1%
Kapitał własny 99 588,00 102 919,00
3,3%
104 704,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,74 5,93
3,3%
6,03
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,19
48,8%
0,10
-46,4%