Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 01:50
kontakt
ORGANIC
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 98 223,00 98 224,00
0,0%
100 011,00
1,8%
102 696,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 512,00 -6 845,00
---
-5 294,00
---
-4 110,00
---
Zysk (strata) brutto -3 903,00 -8 228,00
---
-5 725,00
---
-5 224,00
---
Zysk (strata) netto -4 048,00 -7 652,00
---
-5 672,00
---
-5 331,00
---
Amortyzacja 3 130,00 3 130,00
0,0%
2 984,00
-4,7%
3 380,00
13,3%
Aktywa 47 451,00 43 838,00
-7,6%
49 247,00
12,3%
46 423,00
-5,7%
Kapitał własny 6 683,00 3 078,00
-53,9%
7 784,00
152,9%
6 407,00
-17,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,49 1,49
0,0%
1,74
16,5%
1,31
-24,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,90 -0,90
---
-1,27
---
-1,09
---