Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 05:18
kontakt
ORGANIC
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58 101,00 58 101,00
0,0%
61 049,00
5,1%
56 199,00
-7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 452,00 -3 984,00
---
-4 649,00
---
-5 130,00
---
Zysk (strata) brutto -3 408,00 -3 941,00
---
-5 996,00
---
-6 635,00
---
Zysk (strata) netto -3 408,00 -3 941,00
---
-5 996,00
---
-6 635,00
---
Amortyzacja 2 636,00 2 636,00
0,0%
2 502,00
-5,1%
2 757,00
10,2%
Aktywa 39 226,00 38 694,00
-1,4%
40 081,00
3,6%
36 482,00
-9,0%
Kapitał własny 7 064,00 6 531,00
-7,5%
7 842,00
20,1%
5 161,00
-34,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,58 1,58
0,0%
1,75
11,0%
1,06
-39,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,76 -0,76
---
-1,34
---
-1,36
---