Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 12:17
kontakt
ORGANIC
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 690,00 30 641,00
6,8%
29 042,00
-5,2%
27 946,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 443,00 -2 020,00
---
-1 957,00
---
-3 778,00
---
Zysk (strata) brutto -1 683,00 -3 051,00
---
-2 873,00
---
-3 523,00
---
Zysk (strata) netto -1 683,00 -3 051,00
---
-2 873,00
---
-3 523,00
---
Amortyzacja 1 311,00 1 268,00
-3,3%
1 379,00
8,8%
1 392,00
0,9%
Aktywa 40 351,00 39 395,00
-2,4%
36 926,00
-6,3%
33 277,00
-9,9%
Kapitał własny 8 790,00 4 013,00
-54,3%
4 969,00
23,8%
8 145,00
63,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,96 0,90
-54,4%
1,02
13,6%
1,59
56,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 -0,68
---
-0,59
---
-0,69
---