Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 03:22
kontakt
ORGANIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 350,00 12 211,00
-1,1%
14 946,00
22,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 343,00 -1 640,00
---
-1 531,00
---
Zysk (strata) brutto -953,00 -1 819,00
---
-1 943,00
---
Zysk (strata) netto -953,00 -1 819,00
---
-1 943,00
---
Amortyzacja 692,00 694,00
0,3%
684,00
-1,4%
Aktywa 36 926,00 34 623,00
-6,2%
36 482,00
5,4%
Kapitał własny 4 969,00 3 150,00
-36,6%
5 161,00
63,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,02 0,64
-36,6%
1,06
63,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,37
---
-0,40
---