Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 13:04
kontakt
ORGANIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 211,00 14 946,00
22,4%
14 527,00
-2,8%
13 419,00
-7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 640,00 -1 531,00
---
-1 446,00
---
-2 332,00
---
Zysk (strata) brutto -1 819,00 -1 943,00
---
-1 744,00
---
-1 779,00
---
Zysk (strata) netto -1 819,00 -1 943,00
---
-1 744,00
---
-1 779,00
---
Amortyzacja 694,00 684,00
-1,4%
695,00
1,6%
697,00
0,3%
Aktywa 34 623,00 36 482,00
5,4%
35 288,00
-3,3%
33 277,00
-5,7%
Kapitał własny 3 150,00 5 161,00
63,8%
3 417,00
-33,8%
8 145,00
138,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 1,06
63,9%
0,67
-36,9%
1,59
138,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,37 -0,40
---
-0,34
---
-0,35
---