Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:42
kontakt
ATONHT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -115,00 -113,00
---
-108,00
---
Zysk (strata) brutto -115,00 -113,00
---
-108,00
---
Zysk (strata) netto -115,00 -113,00
---
-108,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 132,00 100,00
-24,2%
129,00
29,0%
Kapitał własny -15 027,00 -15 361,00
---
-9 431,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,76 -0,78
---
-0,48
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---