Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 14:09
kontakt
ATONHT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -91,00 -115,00
---
-113,00
---
Zysk (strata) brutto -84,00 -115,00
---
-113,00
---
Zysk (strata) netto -84,00 -115,00
---
-113,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 126,00 132,00
4,8%
105,00
-20,5%
Kapitał własny -14 913,00 -15 027,00
---
-15 140,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,76 -0,76
---
-0,77
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,01
---