Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.22, godz. 04:13
kontakt
MAXIPIZZA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 152,00 2 780,00
-11,8%
3 101,00
11,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 209,00 13,00
-93,8%
70,00
438,5%
Zysk (strata) brutto 182,00 -4,00
---
54,00
---
Zysk (strata) netto 163,00 -23,00
---
34,00
---
Amortyzacja 46,00 53,00
15,2%
46,00
-13,2%
Aktywa 8 734,00 9 372,00
7,3%
9 703,00
3,5%
Kapitał własny 6 036,00 6 013,00
-0,4%
6 145,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,60
-0,5%
0,62
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
0,00
---