Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 12:08
kontakt
ATLASEST
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 451,00 38 451,00
0,0%
15 105,00
-60,7%
15 470,00
2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 494,00 43 494,00
0,0%
483,00
-98,9%
12 419,00
2 471,2%
Zysk (strata) brutto 39 450,00 39 450,00
0,0%
-5 307,00
---
14 150,00
---
Zysk (strata) netto 32 722,00 32 722,00
0,0%
-4 975,00
---
13 115,00
---
Amortyzacja 2 520,00 2 520,00
0,0%
2 269,00
-10,0%
2 250,00
-0,8%
Aktywa 270 314,00 270 314,00
0,0%
238 992,00
-11,6%
243 029,00
1,7%
Kapitał własny 142 543,00 142 543,00
0,0%
119 543,00
-16,1%
134 656,00
12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,83 2,83
0,0%
2,38
-16,1%
2,68
12,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,65
0,0%
-0,10
---
0,26
---