Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 16:00
kontakt
ATLASEST
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 995,00 13 995,00
0,0%
13 995,00
0,0%
-22 927,00
---
Zysk (strata) brutto 17 916,00 17 916,00
0,0%
17 916,00
0,0%
-23 000,00
---
Zysk (strata) netto 17 916,00 17 916,00
0,0%
17 916,00
0,0%
-23 000,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 159 234,00 159 234,00
0,0%
159 234,00
0,0%
137 906,00
-13,4%
Kapitał własny 142 543,00 142 543,00
0,0%
142 543,00
0,0%
119 543,00
-16,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,83 2,83
0,0%
2,83
0,0%
2,38
-16,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,36
0,0%
0,36
0,0%
-0,46
---